Postup opravy

                             1. Čištění                                      2. Aplikace                    3. Hutnění